Specijalistička stomatološka ordinacija “JAKUPOVIĆ”

Pruža usluge iz oblasti:

______________________________

 Opća stomatologija

 Endodoncija

 Parodontologija

 Protetika

 Oralna hirurgija

_______________________________