OTISAK USANA – individualni pečat

usne slika

Piše: Doc dr sc Selma Jakupović

Specijalista bolesti zuba i endodoncije

Stomatološka praksa osim dijagnostike i liječenja oboljenja usne šupljine uključuje i druge važne  segmente kao što je forenzika. Metode stomatološke forenzike spadaju u veoma pouzdane i često primijenjivane metode identifikacije i predstavljaju jedan od važnijih segmenata sudske medicine. U sudskoj medicini usna šupljina daje bezbroj mogućnosti, pa tako omogućava identifikaciju osoba, utvrđivanje spola i starosti, analizu ugriza kao dokaznog materijala, koristi se u dokazivanju nesavjesne stomatološke prakse, zloupotrebe zdravstvenih osiguranja, u proučavanju manifestacija povreda kod zlostavljanja djece i sl.

Jedna od najinteresantnijih, a možda i najmanje poznatih metoda identifikacije osoba,  jeste heiloskopija –identifikacija pomoću otisaka usana. Heiloskopija (od grčke riječi cheilos-usne i skopien –vidjeti) je forenzička istraživačka tehnika koja se bavi proučavanjem otisaka usnica, tj. uzdignuća i ulegnuća koji formiraju karakterističan oblik rumenog dijela usana. Otisak usana jedinstven je kod svake osobe, te je zapravo analogan otisku prsta. Karakterističan crtež usana razvija se već u šestoj sedmici intrauterinog života, i od tada pa do kraja života, njihov uzorak ostaje isti. Upravo nepromjenjivost usnog crteža kroz vrijeme, pruža veliki broj mogućnosti, te je ova metoda i dobila na važnosti u forenzičkoj stomatologiji.  Male traume usana, upale ili herpesi ne uzrokuju promjene usnog crteža, dok veći hirurški tretmani mogu mijenjati njihov oblik i morfologiju.  Otisci usana bližih srodnika pokazuju neke sličnosti, ali se uvijek razlikuju, čak i kada su u pitanju jednojajčani blizanci. Također, dokazana je i mogućnost identifikacije spola osobe na osnovu otiska usana.

Heiloskopija predstavlja važnu metodu u kriminalističkoj istrazi, jer se otisci usana često nalaze na mjestu zločina: čaše, šolje, prozorska stakla, fotografije, opušci cigareta i sl. Svaki od njih može poslužiti u rekonstrukciji događaja, te dovesti  u direktnu vezu sa osumnjičenim.

Analiza otisaka usana je vrlo jednostavna i jeftina procedura. U razvijenim zemljama, postoji standardizirana procedura za prikupljanje, pohranjivanje, te softversku analizu otisaka usana pojedinaca. Naša zemlja ove standarde još uvijek nije uvela u praksu, ali nadati se da će uz poboljšanje vođenja stomatološke zdravstvene dokumentacije evidencija i ovih karakteristika naći svoju primjenu.